TARADTHONG.COM

สมาชิก VIP => ข่าวตลาดทอง => ข้อความที่เริ่มโดย: webmaster ที่ กรกฎาคม 13, 2011, 08:44:58 AMหัวข้อ: ทำความเข้าใจเรื่องหน้าที่ของปปง. กับร้านทอง
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ กรกฎาคม 13, 2011, 08:44:58 AM
ทำความเข้าใจเรื่องหน้าที่ของปปง. กับร้านทอง
ปัจจุบัน ปปง. หรือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 26 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้
1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน2ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.
2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ด เงินโอน หรืออื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย(ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี(ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้นๆหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)
3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือ ลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ
หมายเหตุ**
1.การรายงานธุรกรรม(2ล้าน)นั้น เฉพาะกรณีที่ลูกค้าซื้อ-ขาย ทองคำด้วยเงินสดเท่านั้น ไม่รวมการทำธุรกรรมด้วยเช็ค,เงินโอน และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆที่เกี่ยวกับธนาคาร แต่สำหรับการแสดงตน(7แสน) ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนในครั้งแรกที่มีการซื้อขายถึง7แสน และทำในครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น
2.เรื่องแบบฟอร์มรายงานธุรกรรม
-เมื่อร้านทอง ขายทองให้ลูกค้า ต้องรายงานแบบ(2)ผู้ประกอบการค้าทองคำ
-เมื่อร้านทอง รับซื้อทองเก่าจากลูกค้า ต้องรายงานแบบ(5)ผู้ประกอบการค้าของเก่า
-กรณีธุรกรรมต้องสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ต้องรายงานแบบ(10)ธุรกรรมต้องสงสัย