TARADTHONG.COM

สมาชิก VIP => General Discussion => ข้อความที่เริ่มโดย: น่ารักสุดๆ ที่ กรกฎาคม 22, 2010, 02:43:47 PMหัวข้อ: การเขียน...การ์ดแต่งงาน
เริ่มหัวข้อโดย: น่ารักสุดๆ ที่ กรกฎาคม 22, 2010, 02:43:47 PM
การเขียน...การ์ดแต่งงาน
 "การ์ดแต่งงาน" ก็เป็นอีกหนึ่งในรายการที่คู่บ่าวสาวต้องให้ความสำคัญไม่แพ้สิ่งอื่น ด้วยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนที่บอกผ่านให้แขกคนสำคัญมาร่วมเป็นสักชีพยานในวันพิเศษ รวมถึงการแจ้งรายละเอียดของงานให้แขกผู้มีเกียรติทราบถึง สถานที่จัดงาน, วัน เวลา, งานเลี้ยงเป็นแบบใด โต๊ะจีนหรือค็อกเทล หรือถ้าคู่บ่าวสาวมี Theme ของานก็สามารถระบุการแต่งกายเข้าไปได้ เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของงาน

          ในกรณีที่ไม่สามารถนำ การ์ดแต่งงาน ไปเรียนเชิญได้ด้วยตัวเอง ควรมีข้อความ "ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง" ระบุไว้ใน การ์ดแต่งงาน และทางที่ดีภายในซอง การ์ดแต่งงาน ควรมี่แผนที่สำหรับเดินทางไปสถานที่จัดงานแนบเอาไว้ด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับแขกที่เดินทางไปร่วมงาน อย่างไรก็ตาม กระปุกเวดดิ้งก็ได้หยิบเอาตัวอย่างการเขียน การ์ดแต่งงาน มาฝากกันค่ะ เริ่มจาก...

การเขียน การ์ดแต่งงาน แบบสมรสพระราชทาน

เนื่องในวโรกาสที่

............................................

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน*

นาย (เจ้าบ่าว) กับ นางสาว (เจ้าสาว)

เพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรส

(เจ้าภาพฝ่ายชาย) และ (เจ้าภาพฝ่ายหญิง)

ขอประทานกราบทูล ทูล เรียนเชิญ ร่วมในงานเลี้ยงแสดงความยินดี

ณ..............

วัน....ที่....เดือน....พ.ศ. ....

เวลา.........น.

          หมายเหตุ : คำราชาศัพท์ "ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทาน" ใช้สำหรับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ เท่านั้น

การเขียน การ์ดแต่งงาน แบบบิดามารดาเป็นเจ้าภาพ

นาย – นาง (บิดา มารดา เจ้าสาว)

และ

นาย – นาง (บิดา มารดา เจ้าบ่าว)

มีความยินดีขอเชิญหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ หรือ ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมงคลสมรส

เนื่องในพิธีมงคลสมรส

นาย (เจ้าบ่าว) กับ นางสาว (เจ้าสาว)

ณ................................

วัน ......ที่......เดือน..........พ.ศ. ......

เวลา.........น.

การเขียน การ์ดแต่งงาน แบบผู้ใหญ่เป็นเจ้าภาพ

(ชื่อประธานฝ่ายชาย) และ (ชื่อประธานฝ่ายหญิง)

มีความยินดีขอเชิญหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ หรือ ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติในงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในพพิธีมงคลสมรส

เนื่องในพิธีมงคลสมรส

นาย (เจ้าบ่าว) กับ นางสาว (เจ้าสาว)

บุตร …… บุตรี ……

นาย – นาง (บิดา มารดา เจ้าสาว) และ นาย – นาง (บิดา มารดา เจ้าบ่าว)

ณ .........................

วัน ......ที่......เดือน..........พ.ศ. ......

เวลา.........น.

การเขียน การ์ดแต่งงาน แบบบัตรเชิญขนาดเล็ก

นาย (เจ้าบ่าว) กับ นางสาว (เจ้าสาว)

มีความยินดีขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

เนื่องในพิธีมงคลสมรส

ณ............................................

วัน ......ที่......เดือน..........พ.ศ. ......

เวลา.........น.