TARADTHONG.COM

สมาชิก VIP => ข่าวตลาดทอง => ข้อความที่เริ่มโดย: น่ารักสุดๆ ที่ สิงหาคม 12, 2010, 09:30:59 AMหัวข้อ: คปภ.แนะช่องทางป้องกันซื้อกรมธรรม์ปลอม
เริ่มหัวข้อโดย: น่ารักสุดๆ ที่ สิงหาคม 12, 2010, 09:30:59 AM
คปภ.แนะช่องทางป้องกันซื้อกรมธรรม์ปลอม

คปภ.ชี้ช่องป้องกันซื้อกรมธรรม์ปลอม แนะซื้อผ่านตัวแทน-นายหน้าประกันวินาศภัยที่มีใบอนุญาตเท่านั้น


นางจันทรา  บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า กรณี พ.ร.บ. ปลอมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ สำนักงาน คปภ. ได้หารือกับสมาคมประกันวินาศภัยและบริษัทประกันภัย เพื่อหามาตรการป้องกันต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในเบื้องต้นบริษัทประกันภัยทุกบริษัทตกลงใช้กระดาษแบบเดียวกันมาใช้ในการจัดพิมพ์กรมธรรม์ โดยกระดาษดังกล่าวจะมีเอกลักษณ์พิเศษป้องกันการปลอมแปลง มีความชัดเจนและง่าย   ต่อการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะปกป้องผู้ต้องการทำประกันภัยจากแก๊งมิชาชีพที่หลอกลวงขายกรมธรรม์ปลอมได้ดีที่สุด คือการใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อประกันภัย ผู้ต้องการทำประกันภัยต้องตรวจสอบและเลือกซื้อประกันภัยจากผู้มีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยถูกต้อง การจ่ายเบี้ยประกันภัยต้องได้รับเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันภัยเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้ผู้ขายประกันภัยหรือผู้ที่ทำหน้าที่ชักชวนบุคคลให้ทำประกันภัยต้องมีใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยที่ซื้อประกันภัยผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยที่ถูกต้อง จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการทำประกันภัย การจ่ายเบี้ยประกันภัยกับตัวแทนประกันภัยที่ถูกต้อง หรือนายหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแน่นอน แม้ปรากฏว่าในภายหลังตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยรายนั้นไม่นำส่งเบี้ยประกันภัยให้บริษัทก็ตาม