TARADTHONG.COM

สมาชิก VIP => General Discussion => ข้อความที่เริ่มโดย: ABC ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 09:55:30 AMหัวข้อ: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: ABC ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 09:55:30 AM
(http://taradthong.com/picture_library/16.jpg)
          ตามกฎหมาย เมื่อชายหญิงตกลงปลงใจเป็นสามีภรรยากัน และผ่านการจดทะเบียนสมรสแล้ว ความผูกพันนี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ส่วนตัว คือ อยู่กินกันแบบสามีภรรยา ต้องอุปการะเลี้ยงดูกัน  และ ความสัมพันธ์ทางด้านทรัพย์สิน ซึ่งแยกเป็น “สินสมรส” และ “สินส่วนตัว” …
          สินส่วนตัว คือ ทรัพย์สิน ข้าวของส่วนตัวต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ก่อนเดิม ก่อนแต่งงาน
          สินสมรส คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาหลังแต่งงาน และสามีภรรยาเป็นเจ้าของร่วมกัน
          ตามกฎหมายได้แจกแจงไว้อย่างละเอียดว่า สินส่วนตัว มี 4  ประเภท  คือ
          1. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส เช่น บ้าน ที่ดิน เงินทอง 
          2. ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือได้มาโดยเสน่หา
          3. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องมือประกอบอาชีพ
          4. ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น จะถือเป็นสินส่วนตัวของผู้หญิง
          นอกจากนี้ ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น เปลี่ยนสภาพไป เช่น นำไปขายและได้เงินมา นำไปแลกหรือซื้อของอื่น ให้ถือว่าเงินหรือของที่ได้มานั้น เป็นสินส่วนตัวด้วย
สินสมรส แบ่งเป็น 3 ประเภท 
          1. ทรัพย์ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส เช่น เงินเดือน โบนัส 
          2. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยพินัยกรรม โดยระบุว่าให้เป็นสินสมรส
          3. ทรัพย์สินที่เป็นกำไรสุทธิ หรือดอกผลของสินส่วนตัว
          สิทธิการจัดการทรัพย์สิน กฎหมายถือให้ผู้เป็นเจ้าของมีอำนาจจัดการทรัพย์สินส่วนตัวได้โดยลำพัง สำหรับสินสมรส ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันคนละครึ่ง จึงให้สองฝ่ายจัดการร่วมกัน
          สามีภรรยาสามารถแยกกันจัดการสินสมรสได้ 4 กรณี  คือ
          1. เมื่อคู่สมรสตกลงแยกกันจัดการสินสมรสโดยการทำสัญญาก่อนสมรสไว้ก่อน
          2. เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นคนไร้ความสามารถ อีกฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้ศาลแยกสินสมรสได้
          3. เมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย จะมีผลให้สินสมรสแยกกันตามกฎหมาย
          4. เมื่อมีการร้องขอต่อศาลให้แยกสินสมรสเพราะสาเหตุ เช่น อีกฝ่ายทำความเสียหายแก่สินสมรส ไม่อุปการะ เลี้ยงดู เป็นหนี้สินมากมาย หรือขัดขวางการจัดการสินสมรสโดยไม่มีเหตุอันควรและเมื่อมีการแยกสินสมรส ออกจากกันแล้ว สินสมรสส่วนที่แยกออกมาจะถือเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย รวมถึงทรัพย์สิน เช่น มรดก ดอกผลที่ได้มาหลังการแยกสินสมรสด้วย
การจัดการเรื่องหนี้สินของสามีภรรยาควรทำอย่างไร
          เมื่อสามีภรรยาไปเป็นหนี้บุคคลภายนอก หากหนี้นั้นมีมาก่อนสมรสถือเป็นหนี้ส่วนตัว ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบใช้ต่อเจ้าหนี้เป็นการส่วนตัวโดยใช้สินส่วนตัวมาก่อน ถ้าไม่พอจึงใช้จากสินสมรสที่เป็นส่วนของตนได้คือ ครึ่งหนึ่งของสินสมรส ในกรณีที่เกิดหนี้ระหว่างสมรสหนี้นั้นอาจเป็นหนี้ส่วนตัวค้างคามาหรือเป็นหนี้ร่วม สามีภรรยาต้องร่วมกันชดใช้เจ้าหนี้โดยใช้เงินทั้งจากสินสมรสและสินส่วนตัวได้ หนี้ที่เกิดระหว่างสมรส และถือเป็นหนี้ร่วมได้แก่ หนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดู รักษาพยาบาลคนในครอบครัว และให้การศึกษาบุตร หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส หนี้ที่เกิดจารการงานที่สามีภรรยาทำร่วมกันและหนี้ที่สามีหรือภรรยาก่อให้เกิดเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายยินยอมและรับรู้ด้วย 4 กรณีนี้สามีภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมกัน
คู่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
          การจัดการทรัพย์สินมีข้อแตกต่าง คือ ในแง่กฎหมายเพราะกฎหมายจะถือว่าคู่ที่อยู่กินกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสไม่เป็นคู่สมรสต่อกัน
          บุตรที่เกิดมาเป็นของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียว และการอยู่ด้วยกันไม่มีผลให้เกิดสินส่วนตัวและสินสมรส แต่ในแง่ปฏิบัติ เพื่อความเป็นธรรมและเพื่อป้องกันความแตกแยกในครอบครัว กฎหมายจึงถือให้ทรัพย์สินที่ฝ่ายชาย และหญิงลงทุนร่วมแรงทำมาหาได้ร่วมกันระหว่างที่อยู่กินด้วยกันเป็นทรัพย์สินรวม ชายและหญิงเป็นเจ้าของร่วมกันและมีสิทธิ์ในทรัพย์สินคนละครึ่ง การลงทุนร่วมแรงโดยหลักหมายถึงการที่ชายและหญิงร่วมกันทำการค้า หรือดำเนินกิจการโดยเฉพาะเจาะจงแล้วได้ทรัพย์สินมา และในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่บ้านช่วยดูแลบ้าน และครอบครัวโดยอีกฝ่ายเป็นผู้ทำการค้าก็ถือว่าร่วมแรงทำมาหากินเช่นกัน ในทางกลับกัน ถ้าทรัพย์สินต่างคนต่างทำมาหาได้แยกกัน หรือเป็นมรดกที่ได้รับมาจะถือเป็นสิทธิของฝ่ายนั้นผู้เดียว อีกฝ่ายไม่มีส่วนแบ่งรวมทั้งไม่สามารถฟ้องขอแบ่งทรัพย์ได้
การทำพินัยกรรม
          ถ้าทำพินัยกรรมสินส่วนตัวสามารถยกให้ใครก็ได้ตามความพอใจ แต่กับสินสมรส เนื่องจากสามีและภรรยามีสิทธิเป็นเจ้าของสินสมรสร่วมกันคนละครึ่ง จึงไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินสมรสเกินกว่าส่วนของตัวเองให้แก่บุคคลอื่น ถ้าทำไปพินัยกรรมนั้นจะสมบูรณ์เฉพาะส่วนของตัวเองเท่านั้น


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: air ที่ พฤษภาคม 01, 2010, 10:27:58 AM
จดเป็นสินก่อนสมรสให้หมดเวลามีปัญหาก็ยังมีเงิน แต่ถ้าแฟนรวยก็ทำงง


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: น่ารักสุดๆ ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 06:34:30 PM
เพิ่งรู้นะเนี่ย ;D ;D


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: ayutthayahotel ที่ พฤษภาคม 04, 2010, 06:40:22 PM
เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกครับ 8) 8)


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: loveyou ที่ มิถุนายน 08, 2010, 10:59:13 AM
ควรรู้อย่างยิ่งค่ะ


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: webmaster ที่ สิงหาคม 24, 2012, 05:47:31 PM
เยี่ยมเลยครับ


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: kuroky13 ที่ พฤษภาคม 21, 2013, 07:50:11 PM
ขอบใจสำหรับความรู้คับ


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: Katharine ที่ เมษายน 09, 2018, 12:29:58 PM
มีประโยชน์มากค่ะ สำหรับคู่สมรสควรศึกษาไว้เป็นอย่างยิ่ง


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: Vermontf ที่ เมษายน 17, 2018, 11:01:20 AM
เรื่องกฎหมายเข้าใจง่าย


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: Bonifacio ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2019, 02:48:05 PM
กฎหมายสมัยคนรู้น้อยครับมาบอกแบบนี้ได้ความรู้ดีมาก


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: Leonasrda ที่ เมษายน 25, 2019, 10:15:57 AM
เข้าใจและว่าอยู่แล้วมันเปลี่ยนกฎหมายเรื่องนี้บ่อย


หัวข้อ: Re: เรื่องของสินสมรส
เริ่มหัวข้อโดย: stunning88 ที่ สิงหาคม 28, 2019, 01:02:11 PM
เป็นอีกเรื่องใกล้ตัวที่ควรศึกษาไว้
 ขอบคุณค่ะ
อาหารเสริม
croset (https://www.suayslim.com/croset/)