TARADTHONG.COM

สมาชิก VIP => General Discussion => ข้อความที่เริ่มโดย: น่ารักสุดๆ ที่ สิงหาคม 02, 2010, 10:18:22 PMหัวข้อ: ส่งออกแรงงานไทยลด15%เจอฟิลิปปินส์-อินโดฯแย่ง
เริ่มหัวข้อโดย: น่ารักสุดๆ ที่ สิงหาคม 02, 2010, 10:18:22 PM
ส่งออกแรงงานไทยลด15%เจอฟิลิปปินส์-อินโดฯแย่ง

กระทรวงแรงงานเร่งอบรมภาษาอังกฤษแรงงานไทย หลังตัวเลขส่งออกแรงงานเดือน มิ.ย.ลดลง 15.91%เพราะโดนฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียตีตลาด

นายสุธรรม นทีทอง โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยตัวเลขผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศในเดือน มิ.ย. 2553ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น8,881 คน โดยหากเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2552พบว่าตัวเลขลดลง 15.91% โดยมีสาเหตุจากเศรษฐกิจโลกและประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมีการส่งออกแรงงานมากขึ้น ทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยควบคู่กับการฝึกอบรมด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารกับนายจ้างชาวต่างชาติได้ดีขึ้น

สำหรับประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ไต้หวัน ลิเบีย อิสราเอล เกาหลีและญี่ปุ่น จำแนกตามวิธีการเดินทางพบว่า 72.06% เดินทางไปทำงานโดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน แจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง 9.69% กรมการจัดหางานจัดส่งไปร้อยละ 8.63 %นายจ้างส่งไปฝึกงาน 4.97% และนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในสำนักงานใหญ่หรือสาขาของตนในต่างประเทศ4.65%

หากจำแนกตามระดับฝีมือแรงงานพบว่าเป็นแรงงานมีฝีมือ31.08% ส่วนอีก68.92 %เป็นแรงงานไร้ฝีมือโดยใน 6 เดือนแรกของปีนี้มีผู้ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานแล้วกว่า 3.6 หมื่นคน และคาดว่าจะมีรายได้กลับประเทศกว่า 2.7หมื่นล้านบาท แต่มีเงินที่ส่งกลับประเทศผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยและตรวจสอบได้เพียง 3,5 พันล้านบาท